Gegužės 22-26 dienomis Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Erasmus+ darbo grupė dalyvavo Rumunijoje vykusiame paskutiniajame projekto „Riding the Rainbow to a Better Future“ partnerių susitikime.

Susitikimo metu buvo aptartos projekto metu vykdytos veiklos, pasiekti tikslai, sukurti pamokų planai. Atrinktos projekto metu sukurtos priemonės – pamokų planai, kurie bus išleisti anglų bei kiekvienos šalies gimtąja kalba, taigi, ir lietuvių. Projekto produktas – knyga, kurioje išsamiai bus aprašomi mokymo metodai, įvairios smagios, naudingos pamokos. Kiekvienas mokytojas galės knygoje rasti temų, skirtų ekologijai, savęs pažinimui, profesijos kelio pasirinkimui, verslumui ugdyti bei jas panaudoti pamokų bei klasės valandėlių metu. Knyga bus laisvai prieinama Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos puslapyje, projekto skiltyje, knygos egzemplioriai išsiuntinėti rajono mokykloms. Pažymėtina tai, kad visos pamokos, visos veiklos yra išbandytos praktiškai partnerių šalyse dirbant su mokiniais. Veiklos orientuotos į projektinį mokymąsi (Angl. Project based learning), jose integruotas darbas su laisvai prieinamais internetiniais įrankiais (angl. Web tools).  Projekto metu progimnazijos darbo grupė sukūrė įvairios medžiagos – du video apie naudojimąsi internetiniais įrankiais, tris video kulinarinei videoknygai, keturis filmukus apie senuosius žaidimus, aštuoniolika video apie savęs pažinimo veiklą „Supakuoju savo gyvenimą“ (angl. Boxing my life) ir dar daugelio kitų veiklų vizualizacijų nuo klausimynų iki atviručių, reklaminių lankstinukų, brošiūrėlių ir pan.  Parašyti 67 pamokų planai įvairioms veikloms. Erasmus projektas „Riding the Rainbow to a Better Future“  turės poveikį ne tik projekto dalyviams, bet ir visiems, kurie norės pasinaudoti sukurta medžiaga, tiems, kurie norės keisti nusistovėjusį požiūrį į mokytojo darbą įdiegdami į kasdienines pamokas projektinę, aktyvų ugdymąsi skatinančią medžiagą.

Projekto nauda ir poveikis mokyklos bendruomenei akivaizdus – tai ne tik praplėstas akiratis, įgytos praktinės žinios, pasidalinta patirtimi, bet patirtos akimirkos, užmegzti kontaktai padės ateityje rašant naujus projektus.

 

Projekto koordinatorė

Lineta Dargienė