Tradiciškai gruodžio mėnesio pabaigoje progimnazijoje 1-4 klasėse renkami tvarkingiausi mokinių sąsiuviniai. Labai džiugu, kad kiekvienoje klasėje yra nemažai mokinių, kurie dailiai rašo, kruopščiai prižiūri sąsiuvinius, laikosi susitarimų ir rašto kultūros. Tvarkingiausiai savo sąsiuviniuose dirbantys mokiniai apdovanoti padėkos raštais. Linkime visiems mokiniams draugauti su kruopštumu, atidumu ir kitais metais papildyti tvarkinguolių gretas.

 

Mokytojos Laima Būdvytienė, Dana Galinskienė.