Kovo 24 dieną,  trys mūsų kuopos ateitininkės – Aušra Rupšytė, Augustė Mažulytė ir Gabrielė Gardeikytė kartu su mokytoja Darata Šlušnyte važiavome į Mosėdžio gimnaziją,  kur vyko renginys „Telšių vyskupija vakar ir šiandien“. Ten susirinko ateitininkai iš 13 mokyklų. Kiekviena iš jų pristatė projektus apie Telšių vyskupiją. Mes pristatėme keletą bažnyčių ir papasakojome apie jų istoriją. Augustė ir Gabrielė dainavo dainą „Mano kraštas“.

Nuostabiausias momentas, kai buvome pakviesti atsiimti padėkos Raštą ir dovanėlę, širdį jautėme gerumą ir džiaugsmą, kad buvome įvertinti už darbą.

Tai buvo šiltas sutikimas, visi draugiški ir linksmi.  Po renginio bendravome su kitų kuopų ateitininkais.

Vykstant namo užsukome pas buvusį mūsų Šilalės parapijos vikarą kun. Justiną Palubinską. Jis maloniai priėmė ir pavaišino puodeliu kavos. Vėliau aprodė Skuodo bažnyčią. Atsisveikinę mes pajudėjome link namų vis dar su šypsena veide. Esame dėkingi kuopos globėjai, tikybos mokytojai Daratai Šlušnytei už organizavimą.

 Pranciškaus Asyžiečio kuopos narė

7b.kl mok. Gabrielė Gardeikytė