Telšių vyskupijos 90 – mečio jubiliejaus paminėjimui ir įprasminimui Šilalės rajono tikybos mokytojų metodinis būrelis ir Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotraukų konkursą „Tikėjimo liudijimas mano šeimoje“. Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis savo vyskupijos istorine – religine praeitimi, ugdyti mokinių krikščionišką sąmoningumą, lavinti ir realizuoti mokinių kūrybiškumą, pastabumą, savarankiškumą. Organizuotame konkurse dalyvavo  penkiasdešimt šeši 7-18 metų mokiniai iš įvairių rajono mokyklų. Mokiniai konkursui pateikė nuotraukų kompoziciją – koliažą.

 

Baigiamajame renginyje, kuris vyko gegužės 9 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje dalyvavo gausus būrys dalyvių, kuriuos lydėjo jų mokytojai. Pasidžiaugti konkurso rezultatais atvyko ir svečiai: Tikybos mokytojų katechetinio centro vadovas, mons., kan.  Rimantas Gudlinkis, Šilalės Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kan. Algis Genutis, Šilalės Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, metodininkė Indrė Bukauskytė. Renginį papuošė Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 8 klasės mokinys Gustas Rimkus, 6 klasės mokinės Urtė Kėblaitė ir Elžbieta Šematulskytė atlikdami muzikinius kūrinius. Konkurso dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti svečio, taip pat šio konkurso rėmėjo mons., kan.  Rimanto Gudlinkio paskaitos. Kan. Rimantas Gudlinkis kalbėdamas iškėlė pagarbą šeimai, tėvams, savo artimiesiems. Jis susirinkusiems vaikams kalbėjo, jog tikėjimas prasideda nuo gerų darbų, paklusnumo tėvams. Ragino melstis už savo tėvus, nesipykti su jais. Kartu su šeima gilindami tikėjimą turime galimybę peraugti į  Bažnyčią, kur randame džiaugsmą, meilę ir ramybę. Visiems mokiniams įteikti Padėkos raštai, kuriais pasirūpino Šilalės švietimo pagalbos tarnyba ir rėmėjo mons., kan.  Rimanto Gudlinkio dovanotos knygos. Renginiui pasibaigus šiltas bendravimas tęsėsi prie arbatos puodelio.

Nuoširdžiai dėkoju tikybos mokytojams, paskatinusiems dalyvauti mokinius šiame konkurse.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos

tikybos mokytoja Darata Šlušnytė