MIELA ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENE!


Žmonija yra atradusi daugybę būdų, kaip tapti laimingu. Vienas iš jų – mokytis nuoširdžiai sakyti AČIŪ. Esu laimingas galėdamas padėkoti VISIEMS, kurie visus praėjusius metus buvo drauge su mumis ir savo gražiomis idėjomis, patarimais bei finansine parama pasidalinote su mumis.

Praėjusiais metais Jūsų dėka (pervedant 2 % savo pajamų mokesčio) progimnazijai buvo paaukota   5594,90 Lt. (1620,40 Eurų). Ši suma skiriama progimnazijos mokinių gerbuviui kurti, (apie lėšų panaudojimą, kaip ir visuomet, sprendžia Progimnazijos Taryba).

Jūsų palaikymas labai svarbus kuriant tvirtą, šiuolaikišką ir Jūsų lūkesčius atliepiančią PROGIMNAZIJĄ.

Mokykla – tai nuolatinio bendravimo ir bendradarbiavimo, mainų, iniciatyvų, idėjų gimties vieta. Deja, ne viskam pakanka gerų ketinimų, asmeninio kolektyvo darbuotojų pasiaukojimo, kantrybės. Tam, kad Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija klestėtų ir toliau būtų moderni mokykla, atvira inovacijoms, nuolatinei kaitai, reikalinga Jūsų geranoriška parama. Todėl maloniai kviečiame paskirti mūsų mokyklai 2 % savo pajamų mokesčio, sumokėto 2014 m. Tai padaryti Jūs galite iki 2015 m. gegužės 1 dienos.

Visuomeninė ir savanoriška veikla - pats geriausias saviraiškos būdas. 

Progimnazijos bendruomenės vardu direktorius Arūnas Aleksandravičius

REIKALINGA INFORMACIJA PILDANT PRAŠYMĄ:

Mokestinis laikotarpis – 2014 m.

Paramos gavėjo identifikacijos kodas - 190328873

Paramos gavėjo pavadinimas – Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija

Buveinės adresas – D.Poškos 24, Šilalė LT-75135

Specialią prašymo formą (FR0512 Versija02) galima užpildyti internetiniame puslapyje http://www.vmi.lt, nuvykus į Valstybinę mokesčių inspekcijos Šilalės poskyrį (Dariaus ir Girėno 54A, LT-75129 Šilalė).

IŠ ANKSTO DĖKOJAME VISIEMS, KURIE NUSPRĘS PAREMTI MŪSŲ PROGIMNAZIJĄ IR PRISIDĖS PRIE JOS TOLIMESNIO PUOSELĖJIMO IR KŪRIMO.