VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2013-2014 M. M.

Pagalba mokiniui (Mokiniai)

Pagalba mokiniui (Mokytojai)

Pagalba mokiniui (Tėvai)

 

 VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2014-2015 M. M.

Plačiojo įsivertinimo ataskaita

Giluminio įsivertinimo mokytojų ataskaita 

Giluminio įsivertinimo mokinių ataskaita

Giluminio įsivertinimo tėvų ataskaita

          NMVA mokinių ataskaita

          NMVA tėvų ataskaita

 

 VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2015-2016 M. M.

      Išorinio vertinimo ataskaita

     Išorinio vertinimo trumpoji ataskaita

      Priemonių planas išorinio vertinimo išvadoms įgyvendinti

Mokytojų giluminio įsivertinimo ataskaita

      Mokinių giluminio įsivertinimo ataskaita

      Tėvų giluminio įsivertinimo ataskaita

      NMVA mokinių ataskaita

          NMVA tėvų ataskaita

 

 VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2016-2017 M. M.

      Plačiojo įsivertinimo ataskaita

      Aplinkos darbuotojų plačiojo įsivertinimo ataskaita

         Teminis įsivertinimas. Mokytojų ataskaita

         Teminis įsivertinimas. Mokinių ataskaita

         Teminis įsivertinimas. Tėvų ataskaita

      NMVA mokinių ataskaita

          NMVA tėvų ataskaita

 

 VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2017-2018 M. M.

      Plačiojo įsivertinimo ataskaita

          Teminis įsivertinimas. Aplinkos ir nepedagoginių darbuotojų ataskaita

          Teminis įsivertinimas. Mokytojų ataskaita

      NMVA mokinių ataskaita          

          NMVA tėvų ataskaita